Previous
Next

zainquotes/poetry

Zain Quotes/Poetry

11 Februari 2021

U jung cakrawala nampakkan citaN yalakan bara menjadi karyaT egak dan teguh menjadi pilar bangsaA manahkan karya dalam widyaG elar wacana menjadi cipta W ahana penuh nuansa ciptaI ringkan kejayaan generasi mudaD erukan gema cinta bangsaY ang mengagungkan tentang makna negara IndonesiaA gungkan asma pahlawan bangsa J elajah masa menggandeng anak bangsaA rungi samudera dalam …

11 Februari 2021 Read More »

FGD Retensi Arsip Grand Wahid, 10 Februari 2021

Melati suci putih mewangiKemuning mekar merona berseriKita ber FGD agar bersinergiAgar pekerjaan tak merugi Enting enting kacang dari SalatigaOleh oleh yang tak boleh terlupaMarilah berbagi dalam berkaryaJanganlah lupa kita ini keluarga Bakso gurih isinya babatWedang ronde bikin badan berkeringatJadikanlah hidup sebuah kerabatKarena kita bekerja menjadi sejawat FGD Retensi ArsipGrand Wahid 10 Pebruari 2021

Ambuka Hanggara Manis, 9 Februari 2021

A lang alang menegak angkasaM enawar hujan yang tak meredaB elenggukan akar dalam benawaU rungkan mekar lembar socaK abar panen yang tertundaA taukah anugerah yang tak bermuara H ari berpadu kasih makin membaraA lam bersaksi tentang para faunaN yalakan peraduan yang bermaknaG elagat alam yang tak pernah purnaG emericik air mengalir dalam sukaA lirkan janji …

Ambuka Hanggara Manis, 9 Februari 2021 Read More »

Persembahan Ambal Warsa Adinda Prof. Hermin Pancasakti Kusumaningrum Asta Soma Asih, 8 Februari 2021

A manah karya menegak pagiS eperti kemuning tersapa mentariT aburkan harum yang mewangiA gar diri tak merasa sepi S erasah daun terjulang melambaiO lah gemerisik tanda usaiM elayang layu menuju tepiA las pijakan yang kembali suci A sa diri tegak terjagaS aat raga bersiap kembaraI roni lembayung terkulai purnaH alusinasi yang harus terwujud nyata Persembahan …

Persembahan Ambal Warsa Adinda Prof. Hermin Pancasakti Kusumaningrum Asta Soma Asih, 8 Februari 2021 Read More »

Ardi Radite Wulung, 7 Februari 2021

A had yang bermakna ekaR adite yang bermakna tan wicaraD alam hening mencoba bermaknaI lalangpun mengangguk memberi pertanda R iuh rendah di awal warsaA supkan banyak bayang prasangkaD eskripsi yang tak jumawaI rama kehidupan luruh merataT ak kuasa menutup nafsu jalmaE mosi merambah muka raga W arsa bermakna fauna mahesaU ngkap pribadi dalam pesonaL angkah …

Ardi Radite Wulung, 7 Februari 2021 Read More »

Tumpak Petak Sindhu Lona, 6 Februari 2021

E pisode berada di ujung masaN ampakkan jati diri seorang hambaA gungnya alam mendekap manusiaM engungkap nurani bersederhana R imbun dedaunan disela angkasaA ngin menyelinap disela bungaS emilir alam melesak ragaA nggak angguk penanda cuaca H arum kemuning mengelus indraA laskan embun yang menyelaR unut dalam jajaran jedaI ngatkan pandang dalam candra K arunia nikmat …

Tumpak Petak Sindhu Lona, 6 Februari 2021 Read More »

Respati Manis Tirta Sagara, 4 Februari 2021

W idya dalam pangkuan PawiyatanA manah hidup dalam ikatanD harma seorang jalma cekatanA sa cita dalam jajaranH amparkan harapan menumbuhkan insan E lingkan generasi muda agar tak alpaN iatkan amalan berbuah pahalaA lirkan ilmu bermunajat doaM enuai kalam bertangan karya R untuh lembar daun berguguranE pilog pagi menjalar di dahanS iratkan embun mengalir perlahanP ucat …

Respati Manis Tirta Sagara, 4 Februari 2021 Read More »

Teduh Budha Asih 3 Pebruari 2021

T undukkan bulir hatimu seperti padiE lokkan kemilau kuning dirimu seperti padiD esahkan harapan seperti lenggang lenggoknya padiU saikan panen seperti padiH ambakan diri seperti padi B ajak tanah untuk bertanamU mbarkan pupuk untuk bertanamD atarkan jarak untuk bertanamH amparkan benih dalam bertanamA gar hatimu teduh mendalam A ndaikan burung pengingat panenS adarkan diri usaikan …

Teduh Budha Asih 3 Pebruari 2021 Read More »