Previous slide
Next slide

Sapa Kelana Malam, 22` Mei 2021

2

S epi malam tak bergita
A ura rembulan melingkar corona
P adamu sukma aku bertanya
A dakah asa yang tak kuasa

K ucing kucing asyik bercengkerama
E lokkan mata kemilau berasmara
LA ra dan duka hidup di alam madya
NA mamu kan terukir seorang hamba

M eluruh bulan dalam chandra
A ngin pagi fajar menyapa
LA falkan doa hingga berbusana
M engiring pagi menegak duaja

Sapa Kelana Malam, 22` Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram