Previous slide
Next slide

Goresan Sukma, 21` Mei 2021

1

D esah angin menyongsong surya
E lok kuning bak pigura
R aga menggeliat menegak kuasa
U saikan mimpi yang terrenda

D edaunan hijau pupus muda
E mbun pagi menetes asa
B ara semangat menggetar sukma
U ntukMU diri menghamba

H ening awan di angkasa
A ngin berhembus menggores bianglala
R apatkan tangan khusus mendoa
U payakan niat menganyam pahala

B urung berkicau di dahan pohon mangga
I ndahnya suara benpantun gita
R apat langkah mengayuh kelana
U saikan pagi menapak dharma

N un meninggi gunung arga
I riskan dinding bukit cemara
L adang amal terhampar hingga muara
A las munajat takdir menyapa

U jud tak terbatas tepi samudra
N ampakkan pulau menjadi dermaga
G elora hidup tak terduga
U saikan dharma hingga tutup usia

Goresan Sukma, 21` Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram