Previous slide
Next slide

Munajat di Malam ke Dua Puluh Tujuh Ramadhan, 10 Mei 2021

90

M erangkak malam dibalik rembulan
A wan tersingkap langit menawan
L urun diri dalam aduan
AM anah hidup dalam satuan

Q anaah menjadi pedoman
A ndaikan hari menjadi hitungan
DA mbaan harap seorang insan
R engkuh malam seribu bulan

D amai menyentuh di sepertiga malam
I ringkan sendu tangin penyesalan

D oa khusuk kupanjatkan
U dzur diri dalam dambaan
A nugerah kehidupan hingga pungkasan

P enuhi diri dalam kesadaran
UL ah jalma yang sadar kesalahan
U raikan tangis sesal kealpaan
H amba tersadar dalam belaian

T empatkanlah hamba dalam ampunan
U saikan umur dalam dekapan
JU a dirilah hamba beriman
H arapkan jannah di penghujung perjalanan

Munajat di Malam ke Dua Puluh Tujuh
Ramadhan, 10 Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram