Previous slide
Next slide

Barakallahu Fil Umrik Pak Lukman Ramadhan, 11 Mei 2021

91

S eperti awan yang datang menyapa
A njungkan tangan di lembar angkasa
LA mbaian akrab tanda keluarga
M erajut kehidupan dalam citra

D etak usia menapak masa
A arahkan hingga menuju maya
N amun hidup adalah kelana

D erap nadi seperti cerita
O lah alur pada takdir yang menyapa
A ndai semua bias sederhana

U sia kadang hanya sebuah angka
L angkah jalma dalam usia
TA k lagi berbalik dalam wacana
H anya karuniaNya menjadi punggawa

P eluh kehidupan seperti jelaga
A ndai hitam belum tentu celaka
K adang cepat terhapus dalam masa

L anjutkan saja hingga purna
U tuh hingga episode berikutnya
MA n Jadda Wa Jadda
H anyalah ALLAH pelindung kita

Barakallahu Fil Umrik Pak Lukman
Ramadhan, 11 Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram