Previous slide
Next slide

Persembahan pada Diri dan Seorang Ibu Yang Tengah Menggandeng Seorang Putri, Radite Wulung, 3 Januari 2021

A high angle closeup shot of an isolated green leaf in a puddle on a rainy day

G erimis kecil menggaris alun
U sapkan bening tetes embun
S elaput tipis kabut melantun
T engadahkan telapak lebih santun
I ringi tangis hati beruntun

M aha AgungNya Panjenengan Ya Rabbi
B erkahilah tangis batin insani
O lah coba musibah uji
T entang kesabaran yang nyawiji
E loknya Panjenengan menggelombangkan emosi
N yiutkan arti keteguhan nyali

S esak napas menghilangkan rasa
A mpunkan diri dari dosa
R emaskan kesombongan seorang jalma
E maskan syahadat lebih bermakna

D etak jantung terurai dalam kucuran air wudhu
U zur sudah rona tingkah laku
M anembah sukma berbingkai khusyu
A sakan cita lebih tawadhu
T entang Qadha dan Qadar yang memadu
E sakan batin pada Maha Yang Satu
N yali menghamba di muara waktu
G elisah sangsi luruh terhalau

M ohon Asih WelasMu, Gusti
U saikan ini semua menjadi hamba yang teruji
N iatkan diri untuk nyawiji
A lihkan ini menjadi ketebalan iman yang hakiki
J elmakan diri dalam pelukMu, Ya Ilahi
A manahkanlah diri agar lebih menyadari
T entang makna hidup yang harus lebih disyukuri

K udus suciMu Ya Rabbi
A mpunilah alpa dan khilaf diri
W ujudkanlah sehat alfiat yang hakiki
U raikanlah musibah ini agar kami lebih mengerti
L engahpun jangan Kau ijinkan menghinggapi
O h …. Gusti, kabulkanlah dan ijabahi doa hamba ini

Persembahan pada Diri dan Seorang Ibu Yang Tengah Menggandeng Seorang Putri, Radite Wulung, 3 Januari 2021

Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram