Previous slide
Next slide

Persembahan Maha Guru Sang Panuntun Katur Bapa Prof. Dr. Miyasto, SU 2 Januari 2021

Misty Carpathian mountain landscape with fir forest, the tops of trees sticking out of the fog.

P aras teduh bersapa santun
U sapkan kasih yang selalu melantun
R apatkan dekapan berhati rimbun
N etapkan silaturrakhim yang selalu mengalun
A malkan karya yang menimbun

C amkan semangat dalam nurani
E valuasikan nilai kapasitas diri
N yatakan capaian dalam sinergi
D harmakan budaya bermakna hakiki
E mansipasi pun luruh nyawiji
K erahkan cipta dalam narasi
I mankan hati terjaga suci
A manahkan keluarga pijakan insani

M enggapai cita rapatkan asa
A mpunkan santri tersandung alpa
H empaskan penghalang penuntas karya
A mankan emosi dalam sapa bermakna

G elarkan pawiwahan catur candra
U zurkan cerita waktu mahasiswa
R untut terbilang dalam urutan angka
U saikan karya pada setiap wisuda

P enuhkan sapa pada silaturrakhmi
R ancak berirama mewarna nyawiji
O mbak kehidupanpun turut bersemi
F ilosofi Mahaguru yang Hakiki

M erona senyum pada setiap sapa
I mankan sejuk dalam karsa
Y ang telah purnakan penasaran cita
A rahkan usia maknakan jalma
S uluh kehidupan tanpa pancaroba
T engahkan makna di penghujung karya
O nak duripun terratakanpahala

Persembahan Maha Guru Sang Panuntun
Katur Bapa Prof. Dr. Miyasto, SU
2 Januari 2021

Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram