Previous slide
Next slide

Semarang, 20 Juni 2021

32

A wan berarak nampak berseri
M embersarkan hati di pagi hari
BA ahagia dan syukur hari ini
L afalkan hari lahir seorang putri

WA jah gunung di kejauhan biru
R embang pagi merona kemayu
S eperti hati yang sedang syahdu
A roma menghamba yang makin tawadhu

I ndahnya puring penuh warna
L embar daunnya penuh pesona
M enapak hidup dengan taqwa
A gar hidup bak sajadah pahala

Persembahan untuk Seorang Dara

Semarang, 20 Juni 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram