Previous slide
Next slide

Persembahan kepada Guru Besar Pertama U NDARIS Prof. Dr. Dra. Edy Dwi Kurniati, SE., MM Semarang, Selasa, 16 Juni 2021

27

P aras Gunung Ungaran Merona
R embang kabut terusir sirna
O pera hidup di tangan manusia
F elicitat Prof. Dr. Dra. Edy Dwi Kurniati, SE., MM. yang berbahagia

PER aduan pagi terusik mentari
TA man berbunga harum mewangi
M enapak suci seorang putri
A ura kejayaan mulai bersemi

UN taian melati penanda jati diri
DA mainya telaga nan asri
R aihlah prestasi Ibu Edy Dwi Kurniati
IS timewakan kampus UNDARIS sebagai tempat mengabdi

Persembahan kepada Guru Besar Pertama U NDARIS
Prof. Dr. Dra. Edy Dwi Kurniati, SE., MM
Semarang, Selasa, 16 Juni 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram