Previous slide
Next slide

OUTBOND LLDIKTI 6 9 Juni 2021

20

C erah mentari menyapa ceria
AN gin menyapu kantuk di mata
D amai menampak di paras para punggawa
A nugerah nikmat yang tak tertara

CE mpedak serasa buah nangka
R enyah di bibir lembut terasa
I nsan sosial bertaut mitra
A nugerah menjadi sebuah keluarga

B elalang hijau di dahan soka
RA pi berbaris menyantap daun muda
YA ng ceria dibalik seorang jalma
T ak pelak rindu bercengkerama

A rga bermakna gunung meninggi
GU nung Ungaranpun menjadi saksi
N ampak ceria brayat LLDIKTI
G aung terdengar ketawa ketiwi

L apak tenda tempat makanan tersaji
DUA orang Nampak berdiskusi
DIK tum tertoreh koordinator fungsi
TI dak tertinggal pejabat resmi

E mosi meninggi di siang hari
N ampak berputar jarum pengundi
A dakah doorprice untukku nanti
M engharap sesuatu yang tak ilusi

OUTBOND LLDIKTI 6
9 Juni 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram