Previous slide
Next slide

Tak Kedaluwarsa, 19` Mei 2021

99

S eteguk air di samudera
A sin garam tetap menjelma
T ak usah banyak cerita
U saikan agar tak berprasangka

N anam padi jenis gaga
A nak ayam belajar berlaga
W alau hati penuh tanya
A jarkan tenteram hingga berjaya

P etani rajin tanam ketela
A gar kebun panen raya
N urani yakin kalam sukarela
CA ra santun paten berbudaya

CA ntik nian bunga catleya
N ampak merekah bercahaya
D harmakan hidup bersahaja
RA ih akherat di taman surga

C urah air terjun bergelora
I ndah kemilau bening telaga
T etaplah santun dalam berkarya
A rah hidup yang terjaga

W ulung ungu nama kelapa
A irnya berguna untuk berjaga
R imbun cerita membuat terlupa
SA kinah tertanam dalam keluarga

Tak Kedaluwarsa, 19` Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram