Previous slide
Next slide

Persembahan untuk Ananda Rose Dewi Semarang, 23 April 2021

73

A ngin pagi tipis bersepoi
M elati mekar suci berseri
B urungpun lirih bernyanyi
A ntarkan mentari jelang hari
L uruh bersyukur penuh arti

W aktu terlewat dalam warsa
A nak asuh yang telah dewasa
R iuh bercengkerama dengan sang putra
S etapak hidup kembali berjaya
A da bahagia melihat semua

A nanda,
N yali Bapak meluruh renta
A rah nyata usia yang menua
N amun Bapak bahagia
D oakan dirimu menjulang citra
A gar syukur tak sia sia

R aut parasmu tetap sederhana
O lah suaramupun sejuk menyapa
S urgalah Umi kian terdamba
E ling dan waspada onak dunia

D etak hidup memang berperi
E lok sesat penguat nyali
W awasanmulah pemegang kendali
I kat takdir dalam genggam abadi

Persembahan untuk Ananda Rose Dewi
Semarang, 23 April 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram