Previous slide
Next slide

Munajat jelang Lailatul Qadar Surakarta, 1 Mei 2021

81

S ilhoutte pagi yang berseri
A ngin menyapa dengan sepoi
B urung bercuit riang di pagi
T erbang rendah menabur silaturrakhmi
U jud kesetimbangan alami

S ejenak menengadah dalam doa
A manah hidup seorang hamba
T awadhu dalam damba
U sia yang berguna

M emohon kepada MU langkah yang suci
E lingkan diri agar tak terdholimi
I ringkan hati menjadi madani

D amaikanlah hati dalam karunia
I jabahilah doa hamba

A kidah suci penghias diri
W aspada terhadap penggoda imani
A smaMu mengendam dalam hati
L uhurkan budi uang islami

M unajatkanlah diri dalam doa
A gunglah asmaMu dalam diri hamba
H amba memohon fitrikan sukma
A gar nikmatMu menjadi karunia

Munajat jelang Lailatul Qadar
Surakarta, 1 Mei 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram