Previous slide
Next slide

25 Pebruari 2021

19

D amai merapat di tapak asma

U sai menoreh dalam angka

A las nyata dalam dharma

P er lembar tersimak candra

U rutan angka dari semua karya

L uaran yang ternilai upaya

U saikan penantian seorang kembara

H antarkan menjadi seorang pujangga

L elah tak kuasa menghela

I khlaskan garis dari tinta

M enjelma menjadi sebuah warta

A sungkan kebahagiaan seorang abdi negara

25 Pebruari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram