Previous slide
Next slide

22 Pebruari 2021

16

S uara gemericik air mengalir

E lakkan dingin di penghujung bibir

N uansa alam menguak tabir

I ndah menawan berhias samir

N ilam sari sebuah khamir

W ajah putih nampak sumringah

A lis berbaris dalam sajadah

G embil pipi bak kelopak merekah

E lok paras seorang ummah

D alam kesunyian diri berdzikir

W irid agung terus mengalir

I man kan diri tanpa akhir

D etak nadi dalam doa

A lun arteri beriring marga

S ungguh besar karuniaMu kepada hamba

A gar tak menyimpang sebagai jalma

E legi pagi berbagi cerita

K epadaNya diri berdharma

A manah hidup hanyalah sementarai

A nggah ungguh berbusana

S embah duli dalam doa

T engadah tangan di malam sepertiga

A gar terhindar dari siksa di penghujung masa

22 Pebruari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram