Previous slide
Next slide

11 Februari 2021

8

U jung cakrawala nampakkan cita
N yalakan bara menjadi karya
T egak dan teguh menjadi pilar bangsa
A manahkan karya dalam widya
G elar wacana menjadi cipta

W ahana penuh nuansa cipta
I ringkan kejayaan generasi muda
D erukan gema cinta bangsa
Y ang mengagungkan tentang makna negara Indonesia
A gungkan asma pahlawan bangsa

J elajah masa menggandeng anak bangsa
A rungi samudera dalam biduk pawiyatan nan maha
Y ang Maha Kuasa menjadi pelindung
A manah dalam karya penuh pahala

11 Pebruari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram