Previous slide
Next slide

Panembah Soma Memeluk Candra 25 Januari 2021

Copy of Add a subheading (4)

S endu dalam kabut pagi
E legi hadir dalam simfoni
N yali terbangun dalam empati
I katan batin yang tak kunjung sepi
N iat diri bulatkan insani

M erekah kembang tawarkan madu
A wan kelabu tersipu malu
N awang kelopak bunga benalu
I khlas merona kumbang berpadu
S ejuk embunpun tak kuasa mengadu

A lang alang tak ketinggalan menyapa
K umbang kumbang silih berpujangga
H ening sesaat angin bercengkerama
I lusi kemarin tak lagi mendera
R ahasia hari tergulung rata

B urung burungpun bersolek rapi
U rutkan biji yang menjadi menu pagi
L aras tembang bek seruni
A nginpun merindu di sela melati
N yawiji dalam senyum yang suci

A kankah tanya setia tawadhu
W ulan tersenyum sapa merindu
A manah diri tuntas dalam khusyu
L ambaikan salam riang senyummu

T apak langkah menganyam perdana
A nugerah afiat dalam raga
H ari berlalu tanpa menyebut angka
U jungkan laku dalam kuasa
N etra tak kuasa menahan usia

Panembah Soma Memeluk Candra
25 Januari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram