Previous slide
Next slide

Kulangkahkan kaki dalam Bingkai Religi Samudra Taqwa Berselancar Dharma, Dasa Nawa 19 Januari 2021

Add a subheading (4)

B elajar bijak dalam kehidupan
I khlaskan diri dalam kedamaian
A laskan menghamba dalam iman
R intihkan munajat dalam ketetapan
K an kuulang dalam cerita yang mapan
A gar hidup tak terlindas jaman
N iatkan hati dalam lurus haluan

A lih alih membingkai diri
K urajut indah dalam seni
U ntaian kata dalam puisi

M elenggang diri dalam suka
E mosi tak lagi boleh terwarna
L uang sudah cerita tua
A minkan diri untuk berdoa
N anarkan dusta di penghujung dharma
G elar sajadah bermunajat menghamba
K embang kehidupan haruslah berupaya
A gar cita terwujud makna
H ampiri ceria hingga purna

L upakanlah kita pernah berjanji
A gar ingkar tak bersemi
G alau pun segera permisi
I tu lebih baik dari sebuah remisi

D etak jantung bermakna melangkah
A lam pun ceria memberi berkah
L upakah nyeri salah melangkah
A agar hidup semakin cerah
M enjelma menjadi buritan yang terarah

S udahilah ceritamu tentang aku
E ling lan waspada pada perilaku
P utuskan saja polah tingkahmu
I ngatlah, tak banyak lagi yang bisa tertipu

Kulangkahkan kaki dalam Bingkai Religi
Samudra Taqwa Berselancar Dharma, Dasa Nawa 19 Januari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram