Previous slide
Next slide

Perenungan diri dalam doa Radite Manis, Sonya 10 Januari 2021

10

B ersenandung cerita mengusik manusia
E lingkan niat untuk berdharma
R untuh perlahan urutan angka
S yak wasangka yang selalu menggoda
Y a Allah, palingkanlah muka hamba
U zurkanlah noda noda prasangka
K eringkanlah hingga tak berprahara
U rutkanlah sehingga tak bermakna
R ezekiMulah pemandu dalam bercita

H eningkanlah diri dalam payung yang fana
A baikanlah diri dari pandang yang menggoda
M enawar pilihan yang yang tak kasat mata
B ersujud diri dalam taqwa
A nggukkanlah diri dalam lurusnya sabda

D etak hidup biarkanlah bercerita
I jinkanlah meraup sejuta warna

J jinkanlah hamba melangkah dalam sejuknya Fatwa
A gar diri tak merasa sia sia
L ewatkanlah letih agar tak pernah menggoda
A gar tak ada sesal di penghujung usia
N yalipun berdendang atar selalu terjaga
M erajut cita pada besarnya kuasa
U saikan syukur dalam syafaatNya

Y a Rabbi, rengkuhlah hamba
A gar tak menjadi hamba yang alpa

R iak gelombangkanlah niat jalma
A rifkanlah dalam terangnya lentera
B erkahilah pada setiap detak doa
B erlalukanlah sesal yang mengusik manusia
I mankanlah hati hingga purn usia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram