Previous slide
Next slide

Persembahan Katur Prof. Drs. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., PhD Prof. Dr Sofyan Anif, M.Si (Rektor UMS) Dr. Anam Sutopo, S.Pd., M.Hum Sukra Wulung, 8 Januari 2021

8

S umringah bibir lembut menyapa
U lurkan silaturrakhim yang bermakna
B ertukar warta dalam asa
A kurkan langkah dalam cita

S edulur sinarawedi ingkang kinanti
E lok adi edi peni
T embang kehidupan nan harmoni
A nggah ungguh dalam mengabdi

P riyantun luhur yang winasis
A bdi Pawiyatan yang tak gegiris
R aihkan ilmu yang tak pernah menipis
A manahkan dharma dalam sebuah garis

N iatkan diri untuk menyapa
A krabkan bincang memupuk fatwa
R elungkan hati untuk berdharma
A hlak menebal dalam taqwa

S alam dan kangen runtut terurai
A lim dan Ulama luruh berdamai
H ajat menyibak cita terangkai
A amanah hidup tuntas berdawai

N yiur ditaman menunduk santai
A nginpun sejuk seronok melambai
Y ang menyibak hikmah untuk terurai
A rahkan cita di ufuk melandai

Persembahan Katur
Prof. Drs. Ocky Karna Radjasa, M.Sc., PhD
Prof. Dr Sofyan Anif, M.Si (Rektor UMS)
Dr. Anam Sutopo, S.Pd., M.Hum
Sukra Wulung, 8 Januari 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram