Previous slide
Next slide

Persembahan kepada LLDIKTI VI JAWA TENGAH 31 Desember, Pada penghujung waktu 2020

A high angle shot of a beautiful beach under the breathtaking sunset sky

M erembang senja di Ujung Warsa
E maskan kembar dwi dasa
N urani ikhlas menggapai cita
G emerlap prestasi mengiring dharma
A nginpun mengusap makna karya
B eriring dengan gelombang asa
D iri luruh dalam sabda Sang Maha Kuasa
I ngatkan diri nuansa fana

D iri bersujud dalam imani
A nugerah takdir menapak suci
L embaran kehidupan harus dikaji
A manah yang tak boleh teringkari
M enatap pancaran di Esok Hari

A wanpun menyapa beriring melaju
M engulas langit yang tetap membiru
A ndaikan boleh dendangkan lagu
N iatkan jati diri yang merindu
A malkan takdir nuansa kalbu
H arapkan Ridho di penghujung waktu

L angkah takdir harus melaju
L impahan karunia yang harus menyatu
D atarkan tapak untuk berpadu
I mankan hati lebih bersyahdu
K aruniakan ilmu dengan tawadhu
T akkan lengkah digerus waktu
I ringkan takdir dalam jajaran sesuatu

E nyahkah penghalang yang memilu
N aungkan rahmatan lil alamin yang khusyu
A malkan iman dalam laku
M alaikatpun akan mengiring tanpa ragu

Persembahan kepada LLDIKTI VI JAWA TENGAH
31 Desember, Pada penghujung waktu 2020
Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram